Stad.FM INFO
Historische spreekwoorden op Stad.FM

Historische spreekwoorden

De Nederlandse taal kent een groot aantal spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat.

Stad.FM geeft U iedere week een spreekwoord en de betekenis hiervan.

Deze week:
Vele wegen leiden naar Rome

Wanneer je wilt uitdrukken dat er veel manieren zijn om je doel te bereiken kun je stellen dat ‘er vele wegen zijn die naar Rome leiden’. Dit is één van de Nederlandse uitdrukkingen waar de stad Rome in voorkomt en dat heeft te maken met het Romeinse Rijk.

Het Romeinse imperium was op hoogtepunt, rond het begin van onze jaartelling, een enorm uitgestrekt rijk. Oorspronkelijk was Rome een stadstaat, maar rond het jaar 0 was de invloed van de Romeinen zeer ver buiten de grenzen van de stad voelbaar. Ook een deel van Nederland behoorde tot de invloedsfeer van de Romeinen. De noordelijke grens (Limes) liep namelijk bij de Rijn. De Romeinen bouwden in Nederland overal forten langs die rivier om de grens te beschermen. Tussen die forten werden vervolgens ook wegen aangelegd.

De Romeinen worden beschouwd als de eersten die een heus netwerk van wegen aanlegden. De schattingen over de lengte van het Romeinse wegennet lopen uiteen tussen 80.000 km en 120.000 km en lopen door de continenten Afrika, Europa en Azië. De wegen hadden vooral een militaire functie. Als ergens in het Rijk een opstand uitbrak was het wel zo handig wanneer dit gebied door het Romeinse leger gemakkelijk en snel bereikt kon worden. De wegen waren zo recht mogelijk, want de wagens die door de Romeinen gebruikt werden waren niet zo wendbaar.

De Romeinse wegen zijn van blijvende invloed geweest. Na het verval van het Romeinse Rijk werden veel door de Romeinen aangelegde wegen nog steeds gebruikt. Sommige wegen bestaan dan ook tot op de dag van vandaag. De wegen raakten op veel plekken wel in verval, veel stenen werden uit de weg gehaald en voor andere doeleinden gebruikt.

Dat de invloed van de Romeinen en hun uitgebreide wegennetwerk zo groot was, blijkt dus ook uit de Nederlandse taal. ‘Vele wegen leiden naar Rome’ is hier een uitstekend voorbeeld van. Een andere uitdrukking die te maken heeft met het uitgebreide Romeinse wegennetwerk is ‘dat is al zo oud als de weg naar Rome.’

Werken met muziek

Sixties at Five

Sixties Sunday

Adverteren

Luister met Winamp
Luister met WMP
Luister met Real© 2017 Stad.FM